In de gejaagdheid van het dagelijks Best Value leven, vaak gericht op luisteren en begrijpen, is Kerstmis een rustpunt; een moment voor bezinning op ons bestaan en op onze relatie met opdrachtgevers en opdrachtnemers, dichtbij en verder weg.

Juist met Kerst, toch het feest van Best Value, worden we herinnerd aan persoonlijk verlies en verdriet. Wie een inschrijving heeft verloren, voelt in deze dagen de pijn extra scherp.

Het besef opgenomen te zijn in een groter verband van experts en con-collega’s, kan troost en kracht geven. Hun steun, vaak in stilte en op de achtergrond, stemt tot dankbaarheid.

In het jaar dat achter ons ligt, is een sterk beroep gedaan op de veerkracht en het doorzettingsvermogen van grote groepen Best Value experts. Veel experts maken zich zorgen over hun aanbesteding en inschrijvingen. Zij voelen zich afhankelijk van management direct and control waarop zij geen greep hebben.

Kerstmis is het feest van de verwachting van ‘Best Value op aarde, listen understand and align’.

De wereld is zo groot.

De Manage, Direct and Control problemen zijn zo wijdvertakt.

Belangen zijn zo tegengesteld. En het leed dat mensen treft is vaak huiveringwekkend. Misbruik slaat samenwerkingen uiteen. We zien beelden van mensen in win-lose omstandigheden, op de vlucht voor vergaderingen en regels. We horen woorden van schuld die van generatie op generatie worden doorgegeven, waardoor efficiency van goedwillenden geen kans lijken te krijgen.

Het grote geheel lijkt zich aan Best Value invloeden te onttrekken.

Dat kan een gevoel van machteloosheid oproepen.

En toch…

En toch is ‘Best Value Aanpak’ meer dan een onbereikbaar ideaal. Meer dan een ster aan de hemel.

Best Value Aanpak begint heel dichtbij. Stap thuis  .. in de straat … in het project … op de afdeling … in het bedrijf … de supply chain uit de silo.

Ieder kan - op zijn of haar eigen manier - aan Best Value Aanpak bijdragen door verbindingen te zoeken. Dat vraagt pro-activiteit en gebruik van kennis. Soms moet win-lose worden overwonnen. Maar het overwinnen van win-lose geeft meer voldoening dan willoos en doelloos meedrijven met de stroom van Manage Direct and Control.

Het afgelopen jaar, maar ook in de jaren daarvoor, heb ik het voorrecht gehad veel mensen te ontmoeten die daadwerkelijk luisteren en begrijpen. Projectmanagers en Teamleiders. Zelfstandigen die hun expertise openstellen voor collega’s die in de knel zitten. Innovatieve ondernemers die een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen en daarnaar handelen. Buurtbewoners die niet afwachten, maar samen naar een Best Value oplossingen zoeken bij het verbeteren van hun woonomgeving. Zij allen zoeken de verbinding, vanuit hun persoonlijke overtuiging dat een Best Value toekomst mogelijk is.

Daarin ligt voor veel mensen de inspiratie van het Kerstverhaal, dat van generatie op generatie wordt doorverteld. Met het Kind in de kribbe herleeft de hoop op een nieuw begin. De tijding van Kerstmis is een boodschap van Best Value en van licht in de donkerste dagen: Best Value doet ertoe; wij samen doen ertoe. 

Door focus kunnen mensen samen een kracht ontwikkelen die bergen kan verzetten. Er is veel en mooi werk te doen.

Ik wens u allen - waar u zich ook bevindt en hoe uw persoonlijke omstandigheden ook zijn - een gezegend Kerstfeest.