Op deze blog heb ik een paar weken lopen broeden en het originele plan was om het te hebben over BVP-light. Ik kwam op een technisch en complex stuk en heb het compleet herschreven. De blog gaat nu over de wildgroei aan Best Value aanbestedingen.

Ik begin met een eerste onderscheid te maken in de selectie fase. Er zijn daarin twee smaken te herkennen, nml de aanbestedingen die netjes de Best Value methodiek volgen en aanbestedingen waarbij elementen van Best Value worden gebruikt; de wildgroei.

Een tweede onderscheid is er vervolgens in de uitvoering. Best Value vraagt om ‘loslaten’ en listen understand and Align. Er zijn voldoende voorbeelden van aanbestedingen waarbij loslaten in de uitvoering lukt, maar er zijn er ook voorbeelden waar dat niet lukt. Ik noem die laatste groep MDC (Manage Direct & Control).

Al met al zijn er zo dus vier Best Value aanbesteding smaken in de markt te onderkennen, te weten:

  1. Best Value in de selectie en Best Value in de uitvoering.
  2. Best Value in de selectie en MDC in de uitvoering 
  3. Wildgroei in de selectie en Best Value in de uitvoering.
  4. Wildgroei in de selectie en MDC in de uitvoering

Nu vraag ik me af hoe die twee tweedelingen zijn ontstaan. Er zijn dan een aantal zaken die mij opvallen en die elkaar versterken. Ik behandel ze punt voor punt. 

Allereerst zijn er tal van instanties die Best Value bijeenkomsten / trainingen organiseren, BVP bereikt zo een groot publiek. Dit verklaart deels de wildgroei. Best Value geeft handvaten aan gunnen op kwaliteit en het is erg verleidelijk om wat van die BVP kwaliteitselementen te gebruiken.

Verklaart dit de wildgroei volledig. Nee dat denk ik niet. Naast deze bijeenkomsten geeft NEVI sinds december 2011 BVP certificaten uit (bron: http://www.nevi.nl/bvp). Op de site staat letterlijk: “Iedere inkoopprofessional die ingezet wil worden op prestatieinkoop-trajecten ontvangt na het doorlopen van een 2-daagse training het “NEVI BVP/Prestatieinkoop certificaat”.”. De aanname die nu wordt gemaakt is dat  je na het doorlopen van de 2-daagse training zelfstandig een prestatie inkoop traject kunt doorlopen. Dat wordt niet beloofd door NEVI en is een onjuiste aanname. Dit verklaart mede de wildgroei en deels MDC in de uitvoering.  

Naast die 2-daagse training is het beeld ontstaan dat om een BVP aanbesteding te doen er minimaal een B+ gecertificeerd teamlid moet zijn in het beoordelingsteam. Nu wordt aangenomen dat het NEVI BVP certificaat en het bedoelde B+ certificaat hetzelfde zijn. Ook die aanname is onjuist. Het NEVI BVP certificaat ontvang je na het doorlopen van een 2-daagse training, het is dus een bewijs dat je aanwezig was. Het B+ certificaat ontvang je als je het IMT examen en het BV PIPS examen heb gehaald, een bewijs van kennis. Deze aanname verklaart mede MDC in de uitvoering. Immers na het doorlopen van de NEVI training zal het mogelijk zijn om de Best Value methode netjes te volgen tijdens de selectie. Vasthouden aan Best Value in de uitvoering vraagt meer dan doorlopen van een training of het hebben van kennis.

Hoe erg is het allemaal?

Het is zoals het is!

Toch wordt die wildgroei en MDC in de uitvoering als verwarrend ervaren door inschrijvers, dat snap ik. Mijn advies aan inschrijvers is: 

  • Op de wildgroei heb je geen controle;
  • In geval van MDC in de uitvoering dan ben je daar als winnende inschrijver bij betrokken en heb je invloed, neem de verantwoordelijkheid en zorg voor Best Value in de uitvoering; 
  • Pas de Best Value Aanpak  (zoals het leiderschapsmodel en risico management) altijd toe.

 Bron: http://dilbert.com/strips/comic/2013-11-21/