Best Value Procurement (Prestatieinkoop) is het gedachtegoed van de Amerikaanse hoogleraar Dean Kashiwagi. Prestatieinkoop gaat over een andere wijze van het vinden en behouden van een samenwerking tussen klant en leverancier. Het is meer dan een inkoopmethode die een paradigma verandering vraagt van de inkoper (rol van expert verandert naar het herkennen van de expert)Meer lezen..

Presentatie Best Value congres

Binnekort verschijnt hier de presentatie die ik samen met Steven Bookelman heb gegeven op het Best Value congres

Artikel A-Certificering.

Voor het halen van het Best Value A-certificaat heb ik een artikel geschreven over het gebruik van KPI's bij Best Value. De PDF van het artikel kunt u hier vinden.

Let's have a picnic!

Om samen te onderzoeken hoe ik u kan helpen met het beklimmen van de Best Value berg.